Terug
Gepubliceerd op 08/10/2021

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

vr 22/10/2021 - 21:00 gemeenteraadzaal
 • 1.

  2021_OR_00049 - Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn 24 september 2021: goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 september 2021 goed te keuren.

 • 2.

  2021_OR_00050 - Verenigingen, vennootschappen en samenwerkingsverbanden: Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland: wijziging deskundige raad van bestuur: goedkeuring

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om voor de Dienst voor Schuldbemiddeling Waasland een nieuwe deskundige ambtenaar zonder stemrecht af te vaardigen in de raad van bestuur, als gevolg van de pensionering van de vorige deskundige. 

 • PLANNING COMMISSIES