Terug raad voor maatschappelijk welzijn

vr 27/08/2021 - 21:00 gemeenteraadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

OPENBARE ZITTING

Ondersteuning financiƫn

Boekhouding

 • De vereniging Audio is een welzijnsvereniging in toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet lokaal bestuur, met als doel interne audits uit te voeren voor de aangesloten besturen. Het OCMW Sint-Niklaas is deelgenoot van deze vereniging.
  De algemene vergadering van Audio heeft in zitting van 25 juni 2021 de jaarrekening 2020 goedgekeurd. Ingevolge het decreet lokaal bestuur kan de raad voor maatschappelijk welzijn advies uitbrengen over de rekeningen van welzijnsverenigingen.
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd gunstig advies te geven over de jaarrekening 2020 van de welzijnsvereniging Audio.

Ondersteuning

HR

 • De algemeen directeur staat in voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij kan deze bevoegdheid delegeren naar andere personeelsleden. De uitoefening van het dagelijks personeelsbeheer werd door de algemeen directeur gedelegeerd naar de adjunct-algemeendirecteur. Wat onder het begrip dagelijks personeelsbeheer moet worden verstaan, wordt vastgelegd door de raden. In zitting van 25 januari 2019 werd het begrip dagelijks personeelsbeheer door de raad voor maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad vastgesteld.
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt nu gevraagd een aantal aanpassingen goed te keuren.

Dienstverlening

Bestuursadministratie

 • De vereniging Audio is een welzijnsvereniging in toepassing van deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet lokaal bestuur, met als doel interne audits uit te voeren voor de aangesloten besturen. Het OCMW Sint-Niklaas is deelgenoot van deze vereniging.
  Met e-mail van 26 juli 2021 vraagt Audio goedkeuring voor de toetreding van de gemeente Assenede en het zorgbedrijf Ouderenzorg Genk als nieuwe leden van de vereniging.
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiertoe over te gaan.

Omgeving

Plannen en ontwikkelen

 • Op de site Populierenhof te Nieuwkerken wordt door het OCMW een nieuw woonzorgcentrum, een dagverzorgingscentrum, een dienstencentrum, assistentieflats en een buitenschoolse kinderopvang gebouwd. Daarnaast werden de vroegere bejaardenwoningen vervangen door flats die verhuurd kunnen worden aan sociaal tarief. De Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting (SNMH) is bereid om deze flats over te nemen en deze te verhuren volgens de sociale huurwetgeving. Hiervoor zal het OCMW een opstalrecht verlenen aan de SNMH en koopt de SNMH de zestien flats van het OCMW.
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan en de voorwaarden van de opstal- en basisakte goed te keuren.

 • Teneinde het OCMW toe te laten als bouwheer van de assistentiewoningen, gelegen Bokkenhof 7 te 9100 Sint-Niklaas, het btw-voordeel te behouden moet een overeenkomst van verhuur in onroerende staat afgesloten worden met het Zorgpunt Waasland. Aangezien de assistentiewoningen vanaf 1 augustus 2021 in gebruik werden genomen, moest de huurovereenkomst voor deze datum ondertekend worden. Aangezien er in juli geen raad voor maatschappelijk welzijn was, besliste het vast bureau reeds akkoord te gaan met deze verhuring in onroerende staat aan het Zorgpunt Waasland en de voorwaarden van de huurovereenkomst goed te keuren zodat deze tijdig ondertekend kon worden in afwachting van de bekrachtiging door de raad.
  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de overeenkomst te bekrachtigen.


Publicaties

Besluitenlijst