Terug
Gepubliceerd op 10/11/2023

Agenda  raad voor maatschappelijk welzijn

vr 24/11/2023 - 21:00 gemeenteraadzaal
  • 1.

    2023_OR_00042 - Notulen en zittingsverslag raad voor maatschappelijk welzijn 20 oktober 2023: goedkeuring

    Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de notulen en het zittingsverslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 oktober 2023 goed te keuren.