Terug raad voor maatschappelijk welzijn

di 19/12/2023 - 18:00 gemeenteraadzaal

OPENBARE ZITTING

Ondersteuning financiën

Boekhouding

Ondersteuning

Beleidsondersteuning

BESLOTEN ZITTING

Ondersteuning

Personeel (staf)

  • Het voorbije jaar hebben een aantal personeelsleden van het OCMW functies opgenomen die volgens het organogram onder het juridische werkgeverschap van de stad vallen. In het kader hiervan is hun overdracht naar de stad aangewezen.
    Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de overdracht van het personeel naar stadsbestuur Sint-Niklaas goed te keuren.